Loading...
Hem2020-01-16T21:23:09+00:00

VAD VI GÖR

Vi erbjuder högkvalitativa projekt i estetiska ämnen för förskoleklasser och grundskolor samt fortbildning för lärare.

Elever och lärare får kännedom om olika möjligheter att uttrycka sig på. Dels hur man går tillväga rent praktiskt, men också få ett annorlunda sätt att tänka inför en uppgift. I den kreativa processen får eleverna möta sig själva och i bild & formprojektet ”Identitet” – vem är jag? ingår ett undersökande av våra värdegrunder, vad som får oss att växa och må bra. Vi har höga kvalitetskriterier på det vi gör och tycker att bra konstundervisning är angeläget även för små barn.

Det konstnärliga arbetet i sig får barnen att må bra och känna sig stärkta inför varandra i gruppen/klassen. Sammanhållningen ökar och energin berikar övriga ämnen. Eleverna får utmana sig själva och våga experimentera – misslyckas och testa på nytt.

Vi lägger vikt vid att eleverna får visa upp och reflektera över vad de skapat. Att värdesätta deras arbete är en del av processen för att stärka elevernas kreativitet. Läs mer.

VAD VILL NI SKAPA?

Vi erbjuder skapande i både traditionella material och nya tekniker. Alltifrån skulptur i stengodslera till videofilmning på iPad, välj bland ett brett utbud!

“Det har varit spännande och positivt att arbetet har utgått från eleverna – att de fått se på sig själva”.

Lärare

“Mycket roligt och det var mycket lärorikt. Jag tyckte att det var några underbara timmar.”

Elev

VÅRA UPPDRAGSGIVARE

BLOGG

På bloggsidan hittar ni ett urval inspirerande videos & artiklar om kreativitet och lärande. Läs mer.

Dödar skolan kreativiteten?

I detta Ted talks lägger Ken Robinson fram sin underhållande och djupt rörande åsikt om att skapa ett utbildningssystem som främjar (snarare än underminerar) kreativiteten. [...]