Lisa Phillips är författare, bloggare, marknadsförare, mentor och entreprenör.
Hon bor och arbetar i Toronto, Kanada och har över 16 års erfarenhet som konst- och ledarskapspedagog. Hennes passion för att hjälpa unga människor att nå framgång i alla aspekter av sitt liv inspirerade Lisa att publicera sin första bok, ”The Artistic Edge: 7 Skills Children Need to Succeed in an Increasingly Right Brain World”.

I boken listar hon 10 viktiga färdigheter som barn utvecklar genom att utöva konst:

1. Kreativitet – Att kunna tackla uppgifter från olika perspektiv och tänka ”utanför boxen” kommer utmärka barnet från andra.

2. Självförtroende – Kunskaper som utvecklats genom teater, tränar dig inte bara hur du på ett övertygande sätt levererar ett budskap, men bygger också upp det förtroende du behöver för att ta kommandot över scenen.

3. Problemlösning – Konstnärliga skapelser föds genom förmågan att kunna lösa problem.

4. Uthållighet – I en värld alltmer inriktad på konkurrens, där människor ombeds att kontinuerligt utveckla nya färdigheter, är uthållighet avgörande för att nå framgång.

5. Fokus – Förmågan att fokusera är en nyckelkompetens som utvecklas genom samarbete i team. Att hålla upprätthålla balansen mellan lyssnande och bidragande kräver en hel del koncentration och fokus.

6. Icke-verbal kommunikation – Genom erfarenheter i teater- och dansutbildning, lär sig barn att uttrycka sig genom kroppsspråk.

7. Ta emot konstruktiv feedback – Att ta emot konstruktiv feedback om ens insats i en pjäs eller inom bildkonst är en återkommande del av alla slags konstinstruktioner.

8. Samarbete – De flesta konstdiscipliner bygger på samarbete.

9. Engagemang – När barnen får öva och gå igenom en process som resulterar i en färdig produkt eller prestation, lär de sig att associera engagemang med en känsla av tillfredställelse av att ha åstadkommit något.

10. Ansvar – När barn övar sig i att skapa något genom samarbete vänjer de sig vid tanken på att deras handlingar påverkar andra människor.

Läs mer om Lisa Phillips och boken”The Artistic Edge: 7 Skills Children Need to Succeed in an Increasingly Right Brain World” på hennes hemsida.