VILKA VI ÄR

Vårt team består yrkesverksamma kulturskapare med mångårig pedagogisk erfarenhet. Vi delar alla ett genuint engagemang för kreativitet och lärande.

”Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskap är begränsad till det vi redan vet och förstår, medan fantasin omfattar hela världen och allt som vi överhuvudtaget kommer att kunna veta eller förstå.” – Albert Einstein

Citatet ovan är mer relevant än någonsin. Att som barn växa upp i dagens värld skapar nya utmaningar och nu mer än någonsin är förmågan att tänka kreativt och vara idérik egenskaper som värdesätts. Att öva upp förmågan att närma sig uppgifter från olika perspektiv och kunna se fler än en lösning på ett problem öppnar dörrar till framtida karriär och framgång inom många yrken som efterfrågas idag.

Skapande på ett lustfyllt sätt involverar många sinnen och stimulerar utvecklingen av många värdefulla egenskaper.
Nedan listas några av dessa:

  • Kreativitet – utveckla idérikedom och tänka ”utanför boxen”.

  • Självkänsla – eget skapande stärker autenticitet och äkthet.

  • Problemlösning – lära sig se problem som utmaningar.

  • Fokusering – att kunna koncentrera sig helhjärtat på en uppgift.

  • Samarbetsförmåga – jobba i team för gemensamma mål.

  • Uthållighet – att se misstag som möjligheter att lära.

 MÖT PEDAGOGERNA

Ella Kalogritsa

Filmare & Konst/filmpedagog

Utbildad på Hovedskous målarskola i måleri och grafik. Efter några års arbete som bildkonstnär  vidareutbildade jag mig inom dokumentär- och reklamfilmproduktion på Biskops-Arnö och Filmakademien i Göteborg i slutet av 80-talet.

Jag har sedan dess i huvudsak varit verksam som filmare och arbetat både med kort, dokumentär, tv-produktion samt reklamfilm.

I dagens alltmer digitaliserade värld har nya yrken som kräver estetiska kunskaper och förmågan att kommunicera med rörliga bilder uppstått. Det pedagogiska arbetet med barn och unga känns mer än någonsin viktigt och meningsfullt och har varit en källa till glädje och inspiration under många år.   

Håkan Carlbrand

Filmare & Filmpedagog

Utbildad på Fotohögskolan i Göteborg. Jag har sedan dess, utöver fotograferandet, både regisserat och fotograferat ett antal kort- dokumentär- och reklamfilmer. I  perioder har jag även arbetat på olika konstskolor som lärare i fotografi och video.

För mig är det viktigt när man för ut kunskap att den bygger på en gammal tradition även om tekniken är helt ny.

Mobiltelefoner och iPads som kamera ställer nya krav på användaren, i synnerhet som de sociala medierna har en stark påverkan vilken syn barn och unga har på sig själva och hur de kommunicerar sin egen bild. Sociala medier har även en påverkan hur man upplever och skapar sin egen sociala gemenskap i vardagslivet.

Anna-Karin Liedberg

Konstnär & Konstpedagog

Utbildades på Hovedskous målar-
skola, Göteborg 1979-84, därefter arbetat som bildkonstnär med måleri och skulptur. Representerad i ett flertal kommuner, landsting och statens konstråds samlingar.

Vid sidan av mitt konstnärsskap har jag arbetat pedagogiskt med olika konstprojekt på högskolor och grundskolor i Västra Götalandsregionen.

Min ambition är att visa konstens olika möjligheter till att stimulera fantasin. Ett uttrycksmedel, där vi kan se annorlunda på oss själva och varandra. Konsten som förenar men som också är tillåtande för det som är annorlunda.