IDENTITET – vem är jag?

Frågorna vi arbetar med i detta bild & form projekt kretsar kring vår självbild. Hur vill vi vara/inte vara? Skapandeprocessen och konsten blir ett sätt att öka vår närvaro och självkännedom. Projektet består av 8 delar som fungerar både fristående och tillsammans. Boka ett, flera eller alla delar. I portfoliosidorna ser ni innehåll och materialval i varje projektdel. För prisuppgifter och upplägg, ladda ner projektpresentation.

SELFIES & digitala avtryck

Selfies och kompisporträtt som vi delar med andra är bilder av hur vi vill synas och vill bli sedda. Kan vi påverka hur andra läser bilden av oss? Genom att fördjupa kunskapen av hur en bild fungerar, gör vi samtidigt en resa in vår egen självbild. Projektet består av 2 delar: Foto-selfies 1 & 2 och Video-selfies 1 & 2, totalt 4 besök. I portfoliosidorna ser ni innehåll och materialval i varje projektdel. För prisuppgifter och upplägg, ladda ner projektpresentation.

KREATIVITET GÖR SKILLNAD

Konst och kultur är nyckeln till lustfyllt lärande.

BOKA PROJEKT