Projektbeskrivning

Hur ser våra tankar, känslor och karaktärsdrag ut och hur påverkas vi av dem?

I två gemensamma stora collage med färgade papper där hela klassen arbetar tillsammans undersöker vi vårt inre. Allt som får oss att växa och må bra klipps och klistras in i plusbilden och allt som är negativt och hindrar oss från att utvecklas i positiv riktning klistras in i minusbilden. Vi avslutar med att prata om bilderna vi skapat och vad de uttrycker.

Tillbaka till projektsidan.