I detta Ted talks lägger Ken Robinson fram sin underhållande och djupt rörande åsikt om att skapa ett utbildningssystem som främjar (snarare än underminerar) kreativiteten.
Mycket tänkvärd och inspirerande presentation som  är en av de mest sedda genom åren! Det skulle säkert se annorlunda ut om en del av hans idéer implementerades i undervisningen.