Ännu en inspirerande artikel om Anne Bamford publicerad av tidningenuttryck.net.

Bamford menar att undervisning och konstformer som musik, dans och drama har stor inverkan på barns lärande. Till exempel ger den barn större självförtroende och det i sin tur har effekt på språkinlärningen.
– Det finns en tydlig länk mellan konst och läs- och skrivinlärning. Även barns kritiska tänkande blir större och det förbättrar det matematiska och vetenskapliga sättet att tänka. Barn som håller på med konst tenderar också att samarbeta mer än barn som inte gör det. Och de blir mer positiva till skolan och skolkar mindre, helt enkelt för att de tycker om att vara där. För att läsa artikeln i sin helhet (text: Annika Claesdotter) klicka här.