Träning i kreativitet måste bli en obligatorisk del i undervisningen på alla nivåer från grundskola till universitet. I annat fall slösas den mesta kunskapen bort, eftersom den inte kan användas effektivt, skriver professor Per-Olof Nilsson i en debattartikel i Göteborgs-posten från 18 dec, 2016. Han menar att kreativitet är mänsklighetens viktigaste resurs och att undervisning i detta ämne borde vara en av skolans och samhällets allra viktigaste uppgifter!

För att läsa artikeln i sin helhet klicka här.