Behovet att minnas specifika fakta minskar när all information finns tillgänglig digitalt. Istället blir språklig kompetens den mest fundamentala kunskapen också för framtida generationer. Det handlar om förmågan att hantera information, tolka den och kommunicera den.

Inom skolforskningen talar man om literacy. Denna språkliga kompetens omfattar allt från att kunna tolka svåra tabeller till att hantera filmredigeringsprogram i datorn eller värdera inlägg på en blogg.

Just nu lever vi i en mycket snabbt föränderlig värld, med teknologiska och kunskapsmässiga innovationer som inte motsvarar någon föregående tid. Redan nu finns robotar som kommer åt all tillgänglig information inom ett visst område och snabbare än oss människor sorterar data och levererar ett korrekt svar på en viss fråga. Digitaliseringen som samverkar med de flesta aktiviteterna i samhället medför att vi mer eller mindre alltid har information på tillgängligt avstånd. Det förändrar skolan på ett grundläggande sätt. Det gör oss också mindre motiverade att memorera vilket kan leda till att en så grundläggande förmåga som våra sätt att minnas kan förändras. Läs artikeln i sin helhet på forskning.se